Chuyên mục: TIN TỨC

Trung tâm đào tạo SEO Seva Việt Nam

Thuật ngữ Elevator speech

Elevator speech là gì? Elevator speech là một thuật ngữ trong ngành tiếp thị dùng để chỉ một bản tóm tắt tuy ngắn gọn nhưng chứa đủ thông tin về một cá nhân hay doanh …
Trung tâm đào tạo SEO Seva

Thuật ngữ Dynamic keyword in-sertion

Dynamic keyword in-sertion là gì? Dynamic keyword in-sertion (DKI) là một tính năng được cung cấp bởi Google AdWords, Yahoo Search Marketing, và Trung tâm Quảng cáo của Microsoft cho phép bạn tùy chỉnh một …